Informacja o wyłonieniu firmy dokonującej przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych

Informacja o wyłonieniu firmy przeprowadzającej badania instalacji elektrycznych i odgromowych