Infor. dot. wyborów do Rady Nadzorczej SM „Polne”.

Infor. dot. wyboru członków Rady Nadzorczej.