Awaria WPEC – dot. ul. Grabowej, Jesionowej, Jaworowej, Jaśminowej, Wierzbowej